ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณสิริ วรรณรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย
2 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
3 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
4 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
5 การศึกษาผลของชนิด plant growth regulator และน้ำตาลต่อการชักนำให้รากของต้นเนื้อเยื่อมันสำปะหลังพันธุ์การค้าของไทยสะสมแป้งในหลอดทดลอง
6 เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังแฮบพลอยด์ในหลอดทดลอง
7 เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังแฮปพลอยด์ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลเชิงปกป้องของไกลซีน กลูตามีนและเทารีนต่อการเจริญของเอ็มบริโอแฮมสเตอร์ในน้ำยาเพาะเลี้ยงที่มีค่าออสโมลาริตีสูงผิดปรกติ