ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ ของแป้งข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าว
3 ผลิตภัณฑ์แฮมน่องไก่หมักแบบแห้ง :
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย
6 คอลลาเจนจากเกล็ดปลา :
ปี พ.ศ. 2550
7 การใช้ประโยชน์จากกระดูกอ่อนซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรม:การสกัดและการวิเคราะห์ chodroitin sulfate ในกระดูกอ่อน
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำตาลทรีฮาโลสจากนำทิ้งจากโรงงานผลิตนม
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาไส้กรอกปลากึ่งแห้งที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง
ปี พ.ศ. 2546
10 การพัฒนาไส้กรอกปลากึ่งแห้ง ที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง