ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา หลายวัฒนไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ดีฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรส สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอลฟาคีโตกลูตาริก
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2556
3 ระบบของไหลจุลภาค สำหรับตรวจวัดระดับดัชนี CK-MB
4 การพัฒนาวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี สำหรับตรวจคัดกรองไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบส่วน ด้วยหลักการเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์ สำหรับการตรวจวัดอัลบูมินปริมาณน้อย ในปัสสาวะ
8 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแดทินินในปัสสาวะในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพา
10 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิส