ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lily Eurwilaichitr 8
2 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 3
3 Sutipa Tanapongpipat 3
4 Verawat Champreda 2
5 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 2
6 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 2
7 Tanaporn Uengwetwanit 2
8 เกตุวดี บุญญาภากร 1
9 K. Boonyapakorn 1
10 กุศล ภูธนกิจ 1
11 Duriya Chantasingh 1
12 อัศวิน วานิชชัง 1
13 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
14 Penchit Chitnumsub 1
15 S. Kitikhun 1
16 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
17 Asawin Wanitchang 1
18 Thidarat Nimchua 1
19 ทักษวัน ทองอร่าม 1
20 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
21 Kittapong Sae-Tang 1
22 Rutchadaporn Sriprang Kobayashi 1
23 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 1
24 Taksawan Thongaram 1
25 ดุริยะ จันทสิงห์ 1
26 Somchai Pongpattanakitshote 1
27 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
28 Kusol Pootanakit 1
29 Suganya Yongkiettrakul 1
30 Minradee Wongwanichpokhin 1
31 Aekkachai Puseenam 1
32 พีรดา พรมดอนกอย 1
33 มินท์รดี วงศ์วณิชโภคิน 1
34 นิรันดร์ รุ่งสว่าง 1
35 Warasirin Sornlake 1
36 รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ 1
37 Peerada Promdonkoy 1
38 Niran Roongsawang 1
39 วราศิรินทร์ สอนเล็ก 1
40 เอกชัย ภูสีน้ำ 1
41 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
42 Anan Jongkaewwattana 1
43 Ubolsree Leartsakulpanich 1
44 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 1
45 ธนัชพร อุทัยรังษี 1
46 Pattanop Kanokratana 1
47 Rutchadaporn Sriprang 1
48 Kittapong Tang 1
49 Tanatchaporn Utairungsee 1
50 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2542 1
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Metagenomic analysis of novel lignocellulose-degrading enzymes from higher termite guts inhabiting microbes
ปี พ.ศ. 2554
2 Functional expression in Beauveria bassiana of a chitinase gene from Ophiocordyceps unilateralis, an ant-pathogenic fungus
ปี พ.ศ. 2553
3 Coexpression of fungal phytase and xylanase utilizing the cis-acting hydrolase element in Pichia pastoris
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาเอนไซม์เซลลูเลสทนร้อนจากเชื้อราสายพันธุ์ TR169 ที่พบในประเทศไทย : การโคลนยีนและการศึกษาลักษณะของเอนไซม์
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
ปี พ.ศ. 2551
6 Isolation and characterization of a novel thermostable neopullulanase-like enzyme from a hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
7 Characterization of a novel cyclomaltodextrinase expressed from environmental DNA isolated from Bor Khleung hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
8 การแยกและการแสดงออกของยีนที่สร้างเอนไซม์จากเชื้อราที่เลี้ยงได้และไม่ได้ ในห้องปฏิบัติการโดยการใช้ระบบเจ้าบ้านของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2542
9 การสร้างพลาสมิดเพื่อใช้ในการแสดงออกของยีนที่สร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ผลผลิตในปริมาณมากและหลั่งออกนอกเซล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 Glutamic acid and alanine spacer is not necessary for removal of MF?-1 signal sequence fused to the human growth hormone produced from Pichia pastoris
11 A Rapid and Simple Method for Construction and Expression of a Synthetic Human Growth Hormone Gene in Escherichia coli
12 Secretion of Pem-CMG, a peptide in the CHH/MIH/GIH Family of Penaeus monodon, in Pichia pastoris is directed by secretion signal of the ?-mating factor from Saccharomyces cerevisiae
13 High intracellular expression of giant catfish growth hormone under the control of PGK promoter in Saccharomyces cerevisiae
14 Diversity and abundance of Bacteria and Archaea in the Bor Khlueng Hot Spring in Thailand
15 Cloning and expression of xylanase 10 from Cryptovalsa mangrovei (BCC7197) in Pichia pastoris
16 Cloning, expression, and characterization of a xylanase 10 from Aspergillus terreus (BCC129) in Pichia pastoris
17 Identification and expression of cellobiohydrolase (CBHI) gene from an endophytic fungus, Fusicoccum sp. (BCC4124) in Pichia pastoris
18 Novel thermophilic and thermostable lipolytic enzymes from a Thailand hot spring metagenomic library
19 Cloning, expression and characterization of a thermotolerant endoglucanase from Syncephalastrum racemosum (BCC18080) in Pichia pastoris
20 Bioethanol production from ball milled bagasse using an on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting Pichia stipitis
21 Identification of catalase as an early up-regulated gene in Beauveria bassiana and its role in entomopathogenic fungal virulence
22 Identification of novel bacterial expansins and their synergistic actions on cellulose degradation