ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งนภา พิมเสน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 3
3 2553 3
4 2552 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อใช้พัฒนาซิลเวอร์ นาโนไบโอคอมโพสิตฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล
3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับการตรวจวัดสีในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
4 การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้พอลิไดแอเซทิลีนบนกระดาษเป็นตัวแสดงผล
ปี พ.ศ. 2553
5 ปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช
6 การสำรวจและศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช
7 ปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
8 ปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช
9 ปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช