ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐพล ดุลยะลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2549 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
2 หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2554
3 การออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องหีบน้ำอ้อย
4 การพัฒนาเครื่องบีบอ้อย
5 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตกล้วยกวน
7 การออกแบบสร้างรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิจัยผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะชุมชนระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
9 เครื่องให้อาหารปลาบ่อพันธุ์ปลานิลแบบทุ่นลอย โดยพลังงานแสงอาทิตย์