ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสิมา อัมพวัน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตกล้วยไม้ฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพานิชย์
2 การศึกษาการเพิ่มปริมาณลูกผสมจากช่อดอกอ่อนที่คัดเลือกแล้วในรุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
3 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
4 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2550
5 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (ปี 2550)
6 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับน้ำและตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงพืช
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ล่า ลิลลี่ เพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ลา ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2542)
10 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ล่า ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2543)
11 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ลา ลิลลี่ เพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2541
12 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2540)
13 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย
ปี พ.ศ. 2540
14 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2541)
15 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย
ปี พ.ศ. 2536
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอดและคุณภาพของปอสาที่เลี้ยงใน สภาพหลอดแก้ว
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอด และคุณภาพของปอสา ที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว / รังสิมา อัมพวัน
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอด และคุณภาพของปอสาที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว