ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสรรค์ จันต๊ะ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2544 2
4 2543 3
5 2541 2
6 2535 3
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภูมินามพื้นบ้าน:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
2 กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน ต้นมะเยาหิน ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
3 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่
4 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
5 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่ (ปี 2543)
6 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่ (ปี 2544)
7 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่
ปี พ.ศ. 2541
8 การใช้วัจนลีลาและธัมมวัจนโวหารล้านนาของพระสงฆ์ภาคเหนือ
9 การใช้วัจนลีลาและธัมมวัจนโวหารล้านนาของพระสงฆ์ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
10 การศึกษาคำเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์ เชิงสังคม
11 การศึกษาคำเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม / รังสรรค์ จันต๊ะ
12 การศึกษาคำเรียกขานในภาษาถิ่นเชียงใหม่ตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม