ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รตินันท์ เกียรติมาลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิผลของการบริหาร 4 ท่าพื้นฐานแนวดุลยภาพบำบัดต่อภาวะการปวดประจำเดือนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2551
3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2550 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลของการใช้เม็ดแม่เหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดและความก้าวหน้า ของการคลอดในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
5 การประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2548
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมทางเพศของหญิงหลังคลอด ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี