ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธสงค์ นามสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสำหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้ำเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการดินและพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากวัสดุต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตของหอมแดงในพื้นที่คันดินรอบสระน้ำประจำไร่นา (กลุ่มชุดดินที่ 17)
5 ผลของการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของมะนาวบนต้นตอมะสังในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20)