ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 3
3 สิทธา สุขกสิ 3
4 ก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์ 2
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 2
6 ไสว ด่านชัยวิจิตร 2
7 Sittha Sukkasi 2
8 ชไมพร สุขแจ่มศรี 2
9 ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล 2
10 เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร 2
11 รัญชน์ สงวนหมู่ 2
12 ปัญญวัชร์ วังยาว 2
13 Kanokwan Saengkiettiyut 1
14 Sawalee Saenapituk 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Pranee Rattanawaleedirojn 1
17 Kuljira Sujirote 1
18 Sittha Sukkasib 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
21 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
22 Sawalee Saenapitaka 1
23 Nutthita Chuankrerkkul 1
24 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
25 Kannigar Dateraksa 1
26 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
27 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
28 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
29 ณัฐดล อุดมปณิธ 1
30 อัฐวุฒิ จ่างวิทยา 1
31 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 1
32 เอกภักดิ์ วิเชียรรัตน์ 1
33 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
34 Sawalee Saenapitak 1
35 Sukunthakan Ngernbamrung 1
36 Chamaiporn Sukjamsri 1
37 นราศักดิ์ สันวัง 1
38 จุฬาลักษณ์ สมโภช 1
39 Yuttanant Boonyongmaneerat 1
40 Chamaiporn Sukjamsri 1
41 หลักชัย ขันธ์นภา 1
42 มาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา 1
43 อมฤดา อิสริยภัทร์ 1
44 ธนกร เลิศจิระกุล 1
45 Ukrit Sahapatsombut 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 4
3 2554 5
4 2553 4
5 2552 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนแบบหลายชั้นที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430
2 ผลของการทำไนตรายดิงแบบก๊าซ, อ่างเกลือ และพลาสมาต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน H13
3 จลนพลศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
4 กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
5 การพัฒนากระบวนการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนด้วยการชุบเคลือบชั้นรองพื้นโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัสแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
6 ผลของอุณหภูมิในการอบชุบทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโฟมอะลูมิเนียมโพรงอากาศแบบเปิดที่เคลือบด้วยนิกเกิล
7 กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
8 Investigation of electrodeposited Ni-based coatings for biodiesel storage
9 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
10 นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบ: การเพิ่มคุณค่าของโฟมโลหะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
11 การผลิตโฟมวัสดุผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีโพรงอากาศแบบเปิดโดยการแทรกซึมด้วยความดัน
12 ผลของการอบอ่อนต่อสัณฐานและสมบัติเชิงกลของโลหะผสมนิกเกิล-ทังสเตนที่ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาวัสดุและวิธีการการเคลือบผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กที่ใช้ทำถังน้ำมันไบโอดีเซล
14 Electroless Ni-based coatings for biodiesel containers
15 การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยการเคลือบชั้นรองพื้นนิกเกิลด้วยไฟฟ้า
16 การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยการเคลือบรองพื้นนิกเกิลด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์