ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธการ ไวยอาภา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 1
6 2546 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่อข่ายการท่องเที่ยววิธีเกษตรในพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
3 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
4 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
5 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
7 พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่