ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 23
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 Bongkoch Tarnchompoo 9
4 บงกช ธารชมพู 9
5 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
6 Penchit Chitnumsub 9
7 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 8
8 Ubolsree Leartsakulpanich 8
9 จารุณี วานิชธนันกูล 7
10 Worachart Sirawaraporn 7
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 6
13 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 5
14 จิรันดร ยูวะนิยม 5
15 Sudsanguan Chusacultanachai 4
16 Malcolm D. Walkinshaw 3
17 สุพรรณี ทวีชัย 3
18 Rachel Quarrell 3
19 Gordon Lowe 3
20 Yodhathai Thebtaranonth 3
21 Prapon Wilairat 3
22 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
23 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
24 Napawan Ponmee 3
25 นภาวรรณ ผลมี 3
26 Chairat Uthaipibull 2
27 Supannee Taweechai 2
28 Philip J. Shaw 2
29 Deanpen Jarprung 2
30 สุภา หารหนองบัว 2
31 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
32 Supa Hannongbua 2
33 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 2
34 Jirundon Yavaniyama 2
35 ไพรัช ธัชยพงษ์ 2
36 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
37 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
38 Palangpon Kongsaeree 2
39 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
40 Suganya Yongkiettrakul 2
41 Phornphimon Maitarad 2
42 พลังพล คงเสรี 2
43 Pradipsinh K. Rathod 1
44 Youngyuth Yuthavong 1
45 ศรายุธ มนตรีมุข 1
46 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
47 Reutai Chongsrid 1
48 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
49 พิมพ์ใจ ใจเย็น 1
50 Chantira Mongkolwai 1
51 Jarunee Vanichtanakul 1
52 กัญจนา กัญจา 1
53 Lei Jiang 1
54 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
55 Nitsara Karoonuthaisiri 1
56 สุชาติ ชะนะมา 1
57 Kittipat Sopitthummakhun 1
58 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
59 Karthikeyan Ganesan 1
60 สปันนา พุฒยางกูร 1
61 Joseph W. Fowble 1
62 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
63 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
64 John White 1
65 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
66 Phantip Vattanaviboon 1
67 Voravuth Somsak 1
68 Juree Charoenteeraboon 1
69 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
70 Somdet Srichairatanakool 1
71 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
72 Pornthep Sompornpisut 1
73 Suchart Chanama 1
74 Paul Taylor 1
75 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
76 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
77 Neungruthai Saesaengseerung 1
78 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
79 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 1
80 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
81 Pimchai Chaiyen 1
82 W. Tipsuwan 1
83 Jarunee Vanichtanankul 1
84 Rachel Ponsinet 1
85 Yongyuth Yuthavong 1
86 S. Srichairatanakool 1
87 Somchart Maenpuen 1
88 Darin Kongkasuriyachai 1
89 Sumpan Paitayatat 1
90 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
91 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
92 Sasinee Bunyarataphan 1
93 Tatsanee Chuchue 1
94 Puttapol Khongsuk 1
95 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
96 Sanchai Ekthawatchai 1
97 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
98 Netnapa Chareonsethakul 1
99 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
100 Jantanee Wattanarangsan 1
101 Amornpol Anuwatwora 1
102 Rachada Sirawaraporn 1
103 Giulio Rastelli 1
104 Patchreenart Saparpakorn 1
105 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
106 Guilio Rastelli 1
107 Pornpan Thiensathit 1
108 อมรพล อนุวรรตนวร 1
109 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
110 เกศินี โชติวานิช 1
111 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
112 Theresa M. Lyons 1
113 Sara E. Nichols 1
114 Tina Dasguptat 1
115 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
116 Julian Tirado-Rivers 1
117 William L. Jorgensen 1
118 มณี ชะนะมา 1
119 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
120 Karen S. Anderson 1
121 เกตุวดี บุญญาภากร 1
122 K. Boonyapakorn 1
123 Lily Eurwilaichitr 1
124 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
125 Kesinee Chotivanich 1
126 Mallika Imwong 1
127 Anan Jongkaewwattana 1
128 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
129 อัศวิน วานิชชัง 1
130 Asawin Wanitchang 1
131 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
132 Manee Chanama 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 4
12 2541 1
13 2540 1
14 2527 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
9 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
32 ผลของเหล็กในเมมเบรนเม็ดเลือกแดงธาลัสซีเมีย ต่อการทำลายฤทธิ์ยาอาร์ทีมิซินิน
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2527
35 การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์