ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 23
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 Penchit Chitnumsub 9
4 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
5 บงกช ธารชมพู 9
6 Bongkoch Tarnchompoo 9
7 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 8
8 Ubolsree Leartsakulpanich 8
9 จารุณี วานิชธนันกูล 7
10 Worachart Sirawaraporn 7
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 6
13 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 5
14 จิรันดร ยูวะนิยม 5
15 Sudsanguan Chusacultanachai 4
16 นภาวรรณ ผลมี 3
17 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
18 Yodhathai Thebtaranonth 3
19 Malcolm D. Walkinshaw 3
20 Napawan Ponmee 3
21 Rachel Quarrell 3
22 Prapon Wilairat 3
23 สุพรรณี ทวีชัย 3
24 Gordon Lowe 3
25 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
26 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
27 Palangpon Kongsaeree 2
28 ไพรัช ธัชยพงษ์ 2
29 พลังพล คงเสรี 2
30 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
31 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
32 Suganya Yongkiettrakul 2
33 Jirundon Yavaniyama 2
34 Supa Hannongbua 2
35 Chairat Uthaipibull 2
36 Philip J. Shaw 2
37 Phornphimon Maitarad 2
38 Deanpen Jarprung 2
39 Supannee Taweechai 2
40 สุภา หารหนองบัว 2
41 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
42 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 2
43 Sumpan Paitayatat 1
44 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
45 Tatsanee Chuchue 1
46 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
47 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
48 Sasinee Bunyarataphan 1
49 Sanchai Ekthawatchai 1
50 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
51 Netnapa Chareonsethakul 1
52 Puttapol Khongsuk 1
53 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
54 Rachada Sirawaraporn 1
55 Giulio Rastelli 1
56 Patchreenart Saparpakorn 1
57 เกศินี โชติวานิช 1
58 Amornpol Anuwatwora 1
59 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
60 Jantanee Wattanarangsan 1
61 Pornpan Thiensathit 1
62 อมรพล อนุวรรตนวร 1
63 Guilio Rastelli 1
64 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
65 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
66 Sara E. Nichols 1
67 Tina Dasguptat 1
68 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
69 เกตุวดี บุญญาภากร 1
70 Theresa M. Lyons 1
71 Julian Tirado-Rivers 1
72 มณี ชะนะมา 1
73 Pornthep Sompornpisut 1
74 Karen S. Anderson 1
75 William L. Jorgensen 1
76 K. Boonyapakorn 1
77 อัศวิน วานิชชัง 1
78 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
79 Kesinee Chotivanich 1
80 Mallika Imwong 1
81 Darin Kongkasuriyachai 1
82 Lily Eurwilaichitr 1
83 Anan Jongkaewwattana 1
84 Asawin Wanitchang 1
85 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
86 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
87 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
88 Kittipat Sopitthummakhun 1
89 Youngyuth Yuthavong 1
90 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
91 John White 1
92 สปันนา พุฒยางกูร 1
93 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
94 Pradipsinh K. Rathod 1
95 Chantira Mongkolwai 1
96 Jarunee Vanichtanakul 1
97 กัญจนา กัญจา 1
98 ศรายุธ มนตรีมุข 1
99 Joseph W. Fowble 1
100 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
101 Nitsara Karoonuthaisiri 1
102 สุชาติ ชะนะมา 1
103 Suchart Chanama 1
104 Manee Chanama 1
105 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
106 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
107 Lei Jiang 1
108 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
109 Karthikeyan Ganesan 1
110 พิมพ์ใจ ใจเย็น 1
111 Reutai Chongsrid 1
112 Voravuth Somsak 1
113 Juree Charoenteeraboon 1
114 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
115 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
116 Phantip Vattanaviboon 1
117 Somdet Srichairatanakool 1
118 Paul Taylor 1
119 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
120 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
121 Neungruthai Saesaengseerung 1
122 Rachel Ponsinet 1
123 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 1
124 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
125 Pimchai Chaiyen 1
126 Somchart Maenpuen 1
127 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
128 W. Tipsuwan 1
129 Yongyuth Yuthavong 1
130 S. Srichairatanakool 1
131 Jarunee Vanichtanankul 1
132 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 4
12 2541 1
13 2540 1
14 2527 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
9 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
32 ผลของเหล็กในเมมเบรนเม็ดเลือกแดงธาลัสซีเมีย ต่อการทำลายฤทธิ์ยาอาร์ทีมิซินิน
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2527
35 การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์