ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 23
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 Bongkoch Tarnchompoo 9
4 บงกช ธารชมพู 9
5 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
6 Penchit Chitnumsub 9
7 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 8
8 Ubolsree Leartsakulpanich 8
9 จารุณี วานิชธนันกูล 7
10 Worachart Sirawaraporn 7
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 6
13 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 5
14 จิรันดร ยูวะนิยม 5
15 Sudsanguan Chusacultanachai 4
16 Malcolm D. Walkinshaw 3
17 สุพรรณี ทวีชัย 3
18 Rachel Quarrell 3
19 Gordon Lowe 3
20 Yodhathai Thebtaranonth 3
21 Prapon Wilairat 3
22 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
23 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
24 Napawan Ponmee 3
25 นภาวรรณ ผลมี 3
26 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
27 Philip J. Shaw 2
28 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
29 Chairat Uthaipibull 2
30 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 2
31 Suganya Yongkiettrakul 2
32 Deanpen Jarprung 2
33 Supannee Taweechai 2
34 Palangpon Kongsaeree 2
35 Phornphimon Maitarad 2
36 สุภา หารหนองบัว 2
37 Jirundon Yavaniyama 2
38 ไพรัช ธัชยพงษ์ 2
39 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
40 พลังพล คงเสรี 2
41 Supa Hannongbua 2
42 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
43 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
44 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
45 Lei Jiang 1
46 Karthikeyan Ganesan 1
47 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
48 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
49 John White 1
50 สปันนา พุฒยางกูร 1
51 Joseph W. Fowble 1
52 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
53 มณี ชะนะมา 1
54 Julian Tirado-Rivers 1
55 Theresa M. Lyons 1
56 Sara E. Nichols 1
57 Youngyuth Yuthavong 1
58 William L. Jorgensen 1
59 Karen S. Anderson 1
60 สุชาติ ชะนะมา 1
61 Suchart Chanama 1
62 Manee Chanama 1
63 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
64 Nitsara Karoonuthaisiri 1
65 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
66 Jarunee Vanichtanankul 1
67 W. Tipsuwan 1
68 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
69 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 1
70 S. Srichairatanakool 1
71 Yongyuth Yuthavong 1
72 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
73 Tina Dasguptat 1
74 Neungruthai Saesaengseerung 1
75 Rachel Ponsinet 1
76 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
77 Pimchai Chaiyen 1
78 Jarunee Vanichtanakul 1
79 กัญจนา กัญจา 1
80 ศรายุธ มนตรีมุข 1
81 Pradipsinh K. Rathod 1
82 Chantira Mongkolwai 1
83 พิมพ์ใจ ใจเย็น 1
84 Somchart Maenpuen 1
85 Kittipat Sopitthummakhun 1
86 Reutai Chongsrid 1
87 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
88 Sumpan Paitayatat 1
89 Guilio Rastelli 1
90 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
91 Amornpol Anuwatwora 1
92 Rachada Sirawaraporn 1
93 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
94 อมรพล อนุวรรตนวร 1
95 Sasinee Bunyarataphan 1
96 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
97 Jantanee Wattanarangsan 1
98 Pornpan Thiensathit 1
99 Giulio Rastelli 1
100 Patchreenart Saparpakorn 1
101 Somdet Srichairatanakool 1
102 Phantip Vattanaviboon 1
103 Voravuth Somsak 1
104 Juree Charoenteeraboon 1
105 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
106 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
107 Pornthep Sompornpisut 1
108 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
109 Paul Taylor 1
110 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
111 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
112 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
113 Anan Jongkaewwattana 1
114 Lily Eurwilaichitr 1
115 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
116 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
117 Asawin Wanitchang 1
118 เกตุวดี บุญญาภากร 1
119 K. Boonyapakorn 1
120 อัศวิน วานิชชัง 1
121 Kesinee Chotivanich 1
122 Mallika Imwong 1
123 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
124 Netnapa Chareonsethakul 1
125 Puttapol Khongsuk 1
126 Tatsanee Chuchue 1
127 Sanchai Ekthawatchai 1
128 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
129 Darin Kongkasuriyachai 1
130 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
131 เกศินี โชติวานิช 1
132 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 4
12 2541 1
13 2540 1
14 2527 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
9 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
32 ผลของเหล็กในเมมเบรนเม็ดเลือกแดงธาลัสซีเมีย ต่อการทำลายฤทธิ์ยาอาร์ทีมิซินิน
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2527
35 การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์