ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิต สุจำนงค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2546 3
3 2544 1
4 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน : พลังงานชีวมวล การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการใช้น้ำมันรำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
2 โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน : พลังงานชีวมวล การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการใช้น้ำมันรำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2546
3 โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน : พลังงานชีวมวล การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการใช้น้ำมันรำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
4 การผลิตวัสดุขัดเงาสำหรับใช้กับเครื่องขัดเงาแบบสั่นสะเทือน
5 การผลิตวัสดุขัดเงาสำหรับใช้กับเครื่องขัดเงาแบบสั่นสะเทือน
ปี พ.ศ. 2544
6 การผลิตวัสดุขัดเงาสำหรับใช้กับเครื่องขัดเงาแบบสั่นสะเทือน