ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาซาฮิโกะ อิซากะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Masahiko Isaka 21
2 สมพร พละสาร 6
3 Masahiko Isaka 6
4 ปราณี ราชเทวี 5
5 Pranee Rachtawee 5
6 Somporn Palasarn 5
7 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 5
8 Malipan Sappan 4
9 Panida Chinthanom 4
10 พนิดา จีนถนอม 4
11 พัชนี อุ่นเจริญ 4
12 อรุณรัตน์ ยางชุม 4
13 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 4
14 J. Jennifer Luangsa-ard 4
15 Arunrat yangchum 4
16 Prasert Srikitikulchai 3
17 พรรษา ทบวอ 3
18 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
19 Saisamorn Lumyong 3
20 สุมาลี สุโพธิณะ 3
21 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
22 สายสมร ลำยอง 3
23 สมจิต คำวิจิต 3
24 Patchanee Auncharoen 3
25 Sumalee Supothina 3
26 Somjit Komwijit 3
27 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 3
28 Rachada Haritakun 3
29 รัชดา หริตกุล 3
30 ศนิษา ลาภานันท์ 2
31 Rungtiwa Chanthaket 2
32 Sanisa Lapanun 2
33 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
34 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
35 Urarat Srisanoh 2
36 Nattawut Boonyuen 2
37 Sukitaya Veeranondha 2
38 Punsa Khoyaiklang 2
39 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 2
40 Tanapong Boonruangprapa 2
41 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
42 Kanokarn Kocharin 2
43 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2
44 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
45 กัลยาณี ศรีคลัง 2
46 Kanlayanee Sriklung 2
47 สุริสา คงทอง 1
48 Pataranun Ittiworapong 1
49 Rapheephat Suvannakad 1
50 Nattawut Rungjindamai 1
51 Surisa Kongthong 1
52 Umpava Pinruan 1
53 Nattawutt Boonyuen 1
54 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
55 Morakot Tanticharoen 1
56 มรกต ตันติเจริญ 1
57 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
58 Kanoksri Tasanathai 1
59 Apisara Lutthisungoen 1
60 กนกศรี ทัศนาทัย 1
61 Punsa Tobwor 1
62 Somporn Palasarn 1
63 นกุล รัตนพันธ์ 1
64 Sitthisuntorn Supothina 1
65 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
66 วิลันดา ชูวงศ์ 1
67 Wilunda Choowong 1
68 สุพิชชา โชคไพบูลย์ 1
69 Patchanee Auncharoen 1
70 วศิมน เรืองเล็ก 1
71 อัมพวา ปินเรือน 1
72 ศิริพร หมาดหล้า 1
73 Wai Prathumpai 1
74 Siribhorn Madla 1
75 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
76 Suchada Mongkolsamrit 1
77 Nattapat Lartpornmatulee 1
78 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
79 ณัฐพัชร์ เลิศพรมาตุรี 1
80 Palangpon Kongsaeree 1
81 สำราญ ปราบภัย 1
82 Samran Prabpai 1
83 Sarawut Saidaengkham 1
84 Nigel L. Hywel-Jones 1
85 Suwanee Chunhametha 1
86 Suchada Mongkolsamrit 1
87 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
88 ธิติยา บุญประเทือง 1
89 Thitiya Boonpratuang 1
90 Gareth Jones 1
91 Sutichai Intamas 1
92 พิชชาภา เบอรแกว 1
93 Rungpet Ridkaew 1
94 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
95 E.B. Gareth Jones 1
96 Patcharaporn Wongsa 1
97 พัชราภรณ์ วงษา 1
98 Pitchapa Berkaew 1
99 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
100 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
101 Kitlada Srichomthong 1
102 Seangaroon Yoiprommarat 1
103 Kamolphan Intereya 1
104 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
105 ไว ประทุมผาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Ring B Aromatic Norpimarane Glucoside from a Xylaria sp.
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
4 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
5 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
6 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
7 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
8 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
9 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
10 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
11 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
12 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
13 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
14 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
15 Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
21 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
22 ES-242 derivatives and cycloheptapeptides from Cordyceps sp. strains BCC 16173 and BCC 16176
23 Menisporopsin B, a New polyester from the Seed Fungus Menisporopsis theobromae BCC 4162
24 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
25 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
26 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
27 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594