ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา ชมนาวัง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีณา นุกูลการ 7
2 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 5
3 วันดี กฤษณพันธ์ 4
4 ศิริขวัญ ทิมรัตน์ 3
5 จรัล นับเนืองทรัพย์ 3
6 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 3
7 ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 3
8 ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ 2
9 กานต์ วงศาริยะ 2
10 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
11 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
12 ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค 1
13 ณภัทร ตั้งแสงวิทย์ 1
14 นราพร พรหมไกรวร 1
15 วรวรรณ กิจผาติ 1
16 สุขเกษม สิทธิพจน์ 1
17 ชิดชม ฮิรางะ 1
18 สุภัคชนม์ คล่องดี 1
19 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
20 พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 1
21 วรรณา อาจณรงค์ 1
22 สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 1
23 ณัฏฐินี อนันตโชค 1
24 ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 1
25 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
26 ปองทิพย์ สิทธิสาร 1
27 ปวีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล 1
28 สุวีณา จันทพิรักษ์ 1
29 นันทวัน บุณยะประภัศร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำมันตะไคร้สำหรับยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวและต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบเจลผสมเม็ดบีทนิ่มบรรจุนาโนอิมัลชั่น (ระยะที่1)
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาโปรตีน PlpB 39-kDa จากเชื้อ Pasteurella multocida และบทบาทในการสร้างความคุ้มโรค
7 การวิเคราะห์ปริมาณและทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นพรีไบโอติกส์ของอินูลินในผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก
9 การวิเคราะห์ปริมาณและทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นพรีไบโอติกส์ของอิบูลินในผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การวิจัยเพื่อค้นหาสมุนไพรไทย ที่มีศักยภาพในการสกัดอินนูลิน เพื่อใช้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก
12 การศึกษาโปรตีน PlpB 39 kDa จากเชื้อ Pasteurella multocida และบทบาทในการสร้างความคุ้มโรค
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารด้วยวิธี Multiplex PCR
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
15 สมุนไพรเพื่อใช้รักษาสิว