ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนทนา รุจิระศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 2
3 2551 2
4 2549 1
5 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ฤทธิ์ชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่า ทุเรียนเทศและน้อยโหน่งในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
3 การใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้
5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้