ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล แก่นมณี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2550 1
5 2538 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของความหนาแน่นและพื้นที่ผิวของวัสดุหลบซ่อนที่มีต่ออัตราการเติบโตของหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina Linne ที่เลี้ยงแบบทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
ปี พ.ศ. 2555
2 การคัดเลือกสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีไขมันสูงแบบมหมวลเพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาชีวพลังงานของหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina Linne ที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์แบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
4 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย โดยการเลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียว Ulva rigida
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาชีวพลังงานของหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina Linne ที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์แบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
ปี พ.ศ. 2538
6 การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารจำพวกสาหร่ายต่อการเติบโต หอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis ovina (Gmelin,1791)