ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษณิศา เดชเถกิง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงอินทรีย์สำหรับผู้ประกอบการตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น และการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
3 การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น และการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
4 ผู้อพยพเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การประเมินผลการให้บริการไฮเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
6 กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
7 การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
8 การปรับปรุงการให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง
10 การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2551
11 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจลูกชิ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
13 การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่