ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวินี จันทร์วิจิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ
ปี พ.ศ. 2556
2 การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
3 คุณสมบัติของดินและธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อสิริกิตติ์
ปี พ.ศ. 2553
4 การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนการออกดอกและก่อนการแตกใบอ่อนในยอดมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / ภาวินี จันทร์วิจิตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทรงต้นต่อปริมาณและคุณภาพของผลลำใย
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผีเสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา
8 การศึกษาการแพร่ระบาดและชีววิทยาของผักตบชวาในกว๊านพะเยา
9 การศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรและลักษณะทางพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.
10 การใช้ความสมดุลธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้ง
11 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนิน ในช่วงก่อนการออกดอก และก่อนการแตกใบอ่อนในยอดมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า