ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณุ เวทยนุกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ภาณุ เวทยกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruangdaj Tongsri 30
2 Bhanu Vetayanugul 30
3 Ornmanee Coovattanachai 29
4 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 28
5 อรมณี คูวัฒนาชัย 28
6 เรืองเดช ธงศรี 27
7 Rungtip Krataitong 24
8 นาตยา ต่อแสงธรรม 20
9 Nattaya Tosangthum 19
10 สัญชัย มาตา 17
11 Sunchai Mata 16
12 อนันต์ ดาราพันธ์ 15
13 Monnapas Morakotjinda 13
14 ประยูร หล้าสุดตา 13
15 มนภาส มรกฎจินดา 13
16 Anan Daraphan 13
17 Prayoon Lasutta 11
18 Thanyaporn Yotkaew 6
19 ธัญพร ยอดแก้ว 5
20 Kanob Kongchatree 4
21 Patcharin Burke 4
22 Chamaiporn Sudasna Na Ayudhya 4
23 อัญชลี มโนนุกุล 4
24 ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา 3
25 Anchalee Manonukul 3
26 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 3
27 Rungtip Krataithong 2
28 Pongsak Wila 2
29 พงษ์ศักดิ์ วิลา 2
30 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
31 U. Kwanthong 2
32 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 1
33 วรรณิพา ทองสิมา 1
34 กมล ปานม่วง 1
35 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
36 Kamol Panmaung 1
37 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
38 บวร รุ่งเสถียร 1
39 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 1
40 Chatrchai Chandenduang 1
41 สุธี วัฒนศิริเวช 1
42 S. Kruachatturat 1
43 Chureeporn Thanomsilp 1
44 ชุลีพร ถนอมศิลป์ 1
45 Suthee Wattanasiriwech 1
46 S. Kuimalee 1
47 Wannipha Tongsima 1
48 Boworn Roongsatein 1
49 Supparin Jirasukprasert 1
50 Kittichai Fakpan 1
51 R. Jittavikul 1
52 Nuchthana Poolthong 1
53 Nuttapon Kuljittipipat 1
54 Nattapong Kuljittipipat 1
55 ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์ 1
56 สััญชัย มาตา 1
57 กิตติชัย ฟักพันธ์ 1
58 S. Rattanason 1
59 P. Panna 1
60 พัชรินทร์ เบอร์ค 1
61 ขนบ คงชาตรี 1
62 Piyanuch Muangtong 1
63 Thanyaporn Yodkaew 1
64 Nonnapas Morakotjinda 1
65 Pisarn Siriphol 1
66 พิศาล ศิริผล 1
67 Rungthip Krataithong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 6
7 2548 11
8 2547 6
9 2546 2
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แนวทางการจดทะเบียนรถอเนกประสงค์ เพื่อการใช้งานเกษตรกรรมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 Effect of Heating Rate on Sintered Series 300 Stainless Steel
3 Thermal Analysis of Fe-Carbide and Fe-C Mixtures
ปี พ.ศ. 2552
4 Sintered Cu-Sn Materials for Frangible Bullets
ปี พ.ศ. 2551
5 Effects of Tin Powder on Properties of Sintered Stainless Steels
ปี พ.ศ. 2550
6 วัสดุซินเทอร์เตรียมจากของผสมระหว่างผงเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติคและเฟอร์ริติก
7 Sintering Activation of 316L Powder Using a Liquid Phase Forming Powder
8 Effect of Heating Rate on Properties of Sintered Series 300 Stainless Steels
9 Effect of Non-Reactive Hard Particles on Sintered Fe Material
10 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมซินเทอร์ที่เตรียมจากการผสมผงเหล็กก้าไร้สนิม 304L และ 310L
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
12 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
13 Properties and Microstructures of Sintered Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
14 Effect of Powder Particle Characteristic on Property of Porous 316L Material
15 Density and Strength Improvement of Sintered 316L Stainless Steel
16 Effect of Admixing Ni and Cu Powders on Property of Sintered 316L Alloy
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
18 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
19 การวิเคราะห์การอัดขึ้นรูปและซินเทอริงโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 409L
20 ผลของความหนาแน่นกรีนต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม 434L ซินเทอร์
21 การผลิตผงดีบุกด้วยการพ่นด้วยก๊าซ
22 ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมพรุน
23 A Unique Production Route for Porous Materials
24 สมบัติทางกลของเหล็กกล้าออสเตนนิติก + เฟอร์ริติก เตรียมด้วยโลหะผงวิทยา
25 ผลของนิกเกิลและทองแดงต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L แบบซินเทอร์
26 Mechanical Properties of Sintered Dual Phase Stainless Steel Prepared from 304L and 410L Powders
27 Fundamental Compacting and Sintering of Stainless Steel 409L Powders
ปี พ.ศ. 2547
28 Spring Back of Disk-Like Compacts Produced from Stainless Steel Powders
29 Compaction and Sintering of Admixed 409L Stainless Steel-Cu Powders
30 Behaviors of the Admixed 409L-Cu Powders During Compaction and Sintering
31 Self-Lubricating Bearings from Stainless Steel 316L Powders
32 Self-Lubricating Bushes Produced from Stainless Steel 316L Powders
33 Die compaction and Sintering of P/M Belt-Drive Pulleys from Alloy Steel Powders
ปี พ.ศ. 2546
34 EFFECT OF GREEN DENSITY ON MECHANICAL PROPERTIES OF P/M STAINLESS STEEL 316L PARTS
35 Effects of Cu Powders on Compaction and Sintering of Admixed Stainless Steel 409L-Cu Powders
ปี พ.ศ. 2543
36 อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงจากเซอร์โคเนตไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแลนทานัม