ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภาคภูมิ พาณิชยูปกานันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 15
2 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 14
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14
4 สุปรีดี สังฆรักษ์ 7
5 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 7
6 วันทนา เหรียญมงคล 6
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
8 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 3
9 วิวัฒน์ พิชญากร 3
10 สุวัฒนา จารุมิลินท 3
11 โครงการวิจัย NRU 3
12 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 3
14 โครงการพระราชดำริฯ 2
15 พิไลวรรณ ประพฤติ 1
16 ศศิวิมล สุขบท 1
17 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
18 วิภาวี นิตยานันทะ 1
19 วันชัย ธรรมสัจการ 1
20 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 1
21 สุทธิพร ภัทรชยากุล 1
22 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
23 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 1
24 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
25 บัญชา สมบูรณ์สุข 1
26 นีลาม ซูนิล บาเลคกา 1
27 อธิป สกุลเผือก 1
28 รักษ์เกียรติ จิรันธร 1
29 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 1
30 วรี ติยะบุญชัย 1
31 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
32 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
33 นิสิตา บำรุงวงศ์ 1
34 มาลินี วงศ์นาวา 1
35 กฤตธรรม เลิศศาสตร์ไพศาล 1
36 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 2
5 2558 2
6 2557 4
7 2556 3
8 2555 3
9 2553 6
10 2552 3
11 2550 3
12 2549 3
13 2548 3
14 2547 4
15 2545 2
16 2544 5
17 2543 2
18 2539 1
19 2534 1
20 543 129
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเตรียมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบ (ขมิ้นชัน ไพล ใบชะมวง และใบทองพันชั่ง) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพสารสกัด
2 ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวเสริมด้วยสารสกัดใบชะมวง
3 เมืองต้นแบบที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพผิว
ปี พ.ศ. 2561
4 ผลิตภัณฑ์สารสกัดใบชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว
ปี พ.ศ. 2560
5 การพัฒนากรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดให้มีสารอัลฟาแมงโกสตินปริมาณสูงด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเตรียมตำรับยาทาเฉพาะที่
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
7 การศึกษาการเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสาร artocarpin ที่แยกจากแก่นขนุนต่อยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2558
8 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
9 การเพิ่มการสร้างสาร plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดงด้วยอีลิสิเตชั่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การพัฒนาลอโซนเมธทิวอีเทอร์นาโนพาร์ติเคิลเพื่อต้านเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก
11 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV-1 integrase
12 การเพิ่มการสร้างสาร plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดงด้วยอีลิสิเตชั่น
13 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
14 การคัดเลือกไพลที่สร้างสารสำคัญในกลุ่ม phenylbutanoid ในปริมาณสูง และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
15 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
16 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
ปี พ.ศ. 2555
17 การสกัดสารแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุดด้วยตัวทำละลายที่เป็นองค์ประกอบในตำรับครีม
18 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
19 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2553
20 การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง
21 การสกัดสารแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุดด้วยวิธี Microwave-Assisted Extraction
22 การศึกษาการตั้งสูตรตำรับลูกอมเจลาตินเม็ดนิ่ม Lawsone methyl ether with glycyrrhiza fluid extract
23 การพัฒนาวิธีการสกัดสาร phenylbutanoid จากไพลโดยการใช้น้ำมันพืชเป็นตัวทำละลาย
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อฉวยโอกาสของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ
25 การวิจัยสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2552
26 การเพิ่มการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับซัลโฟบิวทิลอีเทอร์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน
27 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารและช่องปากและโรคผิวหนังของสารสกัดสมุนไพรในเขื่อนรัชชประภา
28 การเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร Asiatic acid และ madecassic ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในการเตรียมตำรับยารักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ปี พ.ศ. 2550
29 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา Lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก
30 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl etherและการทดสอบความคงตัว
31 การสำรวจฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดสมุนไพร และการสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกผลทับทิม
33 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น
34 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2548
35 การพัฒนาตำรับฆ่าเชื้อเฉพาะที่และเครื่องสำอางจากสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดใบชุมเห็ดเทศ
36 การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด
37 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
38 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
39 การใช้แบบแผน RAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมของต้นฤษณาและการขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง
40 การแยกสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจาก Boehmeria nivea
41 การวิเคราะห์ indigo และ indirubin ใน strobilanthescusia ด้วย HPLC
ปี พ.ศ. 2545
42 การแยกสารแนพโธควิโนนจากรากเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
43 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มควิโนนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ จากใบของต้นทองพันชั่ง
ปี พ.ศ. 2544
44 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มควิโนนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากใบของต้นทองพันชั่ง
45 การคัดเลือกต้นเจตมูลเพลิงแดงที่สร้างสารได้สูงและการขยายพันธุ์
46 การสร้างรายละเอียดทางเภสัชกรรมและทางเคมีของรากและใบทองพันชั่ง
47 การศึกษาสารทุติยภูมิในรากเพาะเลี้ยงสีแดงของเทียนบ้าน
48 การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ
ปี พ.ศ. 2543
49 HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด
50 การปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตบูลเพลิงแดง
ปี พ.ศ. 2539
51 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของแนพโธควิโนนในรากเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
ปี พ.ศ. 2534
52 การศึกษาการสร้างสารอนุพันธ์ของลอว์โซนในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุด
54 การเตรียมสารสกัดจากฝางให้มี brazilin ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง
55 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลกดทับจากสารสกัดมาตรฐานบัวบก
56 การเตรียมยาน้ำต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
57 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV-1 integrase