ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทร อัยรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2549 1
7 2546 2
8 2545 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจำแนกประเภทข้อมูลโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Deep Belief Network
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาอุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาอุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556
4 การจำแนกประเภทข้อมูลโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Deep Belief Network
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์กในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2549
6 การสร้างหุ่นยนต์เรือดำน้ำและระบบนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ปี พ.ศ. 2546
7 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของการเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์ก ในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ
8 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฎการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์ก ในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2545
9 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฎการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์กในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ