ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พึ่งพร เนียมทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2543 2
5 2536 2
6 2535 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2543
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ปี พ.ศ. 2536
7 การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ / พึ่งพร เนียมทรัพย์
8 การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ
ปี พ.ศ. 2535
9 การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ