ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรพงศ์ ทิพนาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 1
4 2535 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้ชุดการสอนวิชาการใช้แป้นพิมพ์ระดับประถมศึกษา
2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของสถานนีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
3 การสร้างรายวิชาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2535
6 การสร้างสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยของครูเกษตร ในระดับมัธยมศึกษา