ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิเชษฐ์ ทานิล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 1
4 2559 1
5 2557 1
6 2556 1
7 2555 1
8 2553 1
9 2552 2
10 2550 2
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2562 (พื้นที่ภาคเหนือ)
2 เครื่องเติมออกซิเจนใต้ผิวน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2561
3 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริปี พ.ศ.2561 (พื้นที่ภาคเหนือ)
4 เครื่องผึ่งชาชนิดกรงหมุนแบบเป่าลมเย็นโดยใช้พลังงานสะอาด
ปี พ.ศ. 2560
5 โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2560 (พื้นที่ภาคเหนือ-งานพัฒนาโครงสร้างน้ำ)
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนเพื่อผลิตชาดำอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2557
7 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ชาดำชนิดซอง กรณี ศึกษาชุมชนดอยปู่หมื่น
ปี พ.ศ. 2556
8 โครงการใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำระยะที่ 2 เพื่อการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่า
ปี พ.ศ. 2555
9 โครงการการใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าฯ
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาเครื่องแปรรูปใบชาโดยใช้พลังน้ำขับเคลื่อน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
12 การควบคุมตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อนสำหรับลำไยเฉพาะเนื้อด้วยระบบสมองกลงฝังตัว
ปี พ.ศ. 2550
13 การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะชนิดสามเฟสโดยวิธีซอฟต์แวร์เฟสล๊อกลูป = Three phase voltage sag detection by software phase locked loop method / พิเชษฐ์ ทานิล
14 การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะชนิดสามเฟส โดยวิธีซอฟต์แวร์เฟสสล็อกลูป