ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 10
2 พิศมัย ศรีชาเยช 5
3 วราภรณ์ ประเสริฐ 4
4 งามจิตร โล่วิทูร 4
5 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 3
6 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
7 สุภัคชนม์ คล่องดี 3
8 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 2
9 พัชรี ตั้งตระกูล 2
10 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
11 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
12 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 2
13 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
14 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
15 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
16 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
17 ปองทิพย์ สิทธิสาร 1
18 ภัทรพร ดาวแจ้ง 1
19 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
20 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
21 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
22 ปวีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล 1
23 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
24 วรพล เพ็งพินิจ 1
25 วริศรา มุสิกชาติ 1
26 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
27 วาสนา นาราศรี 1
28 ศิริพร ตันจอ 1
29 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
30 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
31 ณัฏฐินี อนันตโชค 1
32 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
33 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
34 มัลลิกา ชมนาวัง 1
35 วราภรณ์ สกลไชย 1
36 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 1
37 วุฒินันท์ คงทัด 1
38 อภิญญา จุฑางกูร 1
39 วรรณดี สุทธินรากร 1
40 ชิดชม ฮิรางะ 1
41 สุขเกษม สิทธิพจน์ 1
42 ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 1
43 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
44 พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม 1
45 วรรณา อาจณรงค์ 1
46 สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ 1
47 นราพร พรหมไกรวร 1
48 วีณา นุกูลการ 1
49 สุวีณา จันทพิรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
4 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
5 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
6 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
9 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
11 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ
14 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2551
15 การลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในน้ำแก้วมังกรบรรจุกระป๋อง