ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษณุ บุญนวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ สำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินเหมืองแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่สำหรับการประเมินแรงสั่นสเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาพารามิเตอร์ท้องที่ สำหรับการประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
6 การศึกษาเทคนิคการระเบิดแนวชั้นดินอ่อนเหมืองลิกไนต์แม่เมาะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ปี พ.ศ. 2551
7 การวางแผนภูมิทัศน์เหมืองแร่เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 ตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทอรนิกส์ทำจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
ปี พ.ศ. 2549
9 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
10 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยผงอนุภาคหินปูนขนาดละเอียดกว่า 1 ไมครอน
11 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยผงอนุภาคหินปูนขนาดละเอียดกว่า 1 ไมครอน