ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย ทองเต็ม 9
2 ธิติพันธุ์ ทองเต็ม 5
3 เอกชัย บุญเรือง 4
4 พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์ 4
5 รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 3
6 ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม 3
7 Pisit Singjai 3
8 Pisith Singjai 3
9 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
10 ทวี ตันฆศิริ 2
11 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
12 Adisorn Tuantranont 2
13 สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ 2
14 Sukanda Jiansirisomboon 2
15 ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ 2
16 Anurat Wisitsoraat 2
17 Alongkot Treetong 1
18 อลงกต ตรีทอง 1
19 สากล ระหงษ์ 1
20 เคสุเกะ ฟูคายา 1
21 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
22 Keisuke Fukaya 1
23 Sirapat Pratontep 1
24 Sakon Rahong 1
25 Apinan Soottitantawat 1
26 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
27 ธวัช แพรกทอง 1
28 สุพรรษา มุสิกะเจริญ 1
29 ยงยุทธ วรรณา 1
30 ศิวัตม์ พลอินทร์ 1
31 กัลยกร คำนวณผล 1
32 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
33 Anucha Watcharapasorn 1
34 อนุชา วัชระภาสร 1
35 Duanghathai Kaewsai 1
36 Pannada Niranatlumpong 1
37 Annop Klumcheun 1
38 Sripen Towta 1
39 Narongpol Petcharee 1
40 Panadda Niranatlumpong 1
41 ศรีเพ็ญ ท้าวตา 1
42 อัจฉราวรรณ กาศเจริญ 1
43 ณรงค์พล เพชรชารี 1
44 อภิชาติ โสภาแดง 1
45 สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ 1
46 Apichat Sopadang 1
47 Sitthichai Wirojanupatump 1
48 ผ่องศรี มังกรทอง 1
49 นิกร มังกรทอง 1
50 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
51 Yongyuth Wanna 1
52 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
53 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
54 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
55 Nikorn Mangkorntong 1
56 Pongsri Mangkorntong 1
57 Viyapol Patthanasettakul 1
58 Nandh Thavarungkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 6
5 2550 5
6 2549 8
7 2548 2
8 2545 3
9 2544 1
10 2540 1
11 2536 3
12 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดสอบความทนทานแบบร่นเวลาของฟิล์มบางอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบบนกระจกโดยกระบวนการสปาร์คและเครื่องต้นแบบบสำหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม
2 การพัฒนาเครื่องสังเคราะห์อนุภาคนาโนและฟิล์มบางของโลหะออกไซด์บางชนิดโดยกระบวนการสปาร์ค
3 อิทธิพลของอุณหภูมิการอบอ่อนที่มีต่อสมบัติกันแสงสะท้อนของฟิล์มบางนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์บนกระจกสไลด์ที่ถูกเตรียมโดยกระบวนการสปาร์ค
ปี พ.ศ. 2553
4 Synthesis of Stainless Steel/CNTs Nanocomposite Powders
5 สมบัติทางแสงและไฟฟ้าของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ ตกสะสมบนแผ่นแก้วโดยเทคนิคการสปาร์ก
6 สมบัติโฟโตแคทาลิติกของฟิล์มบางอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ก
ปี พ.ศ. 2552
7 นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
8 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์และท่อนาโนคาร์บอนให้ได้ปริมาณมาก
9 Carbon Nanotube Development Project
10 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์ให้ได้ปริมาณมาก
11 สมบัติโฟโตแคตาไลติกของเส้นลวดนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
12 การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี
13 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์และท่อนาโนคาร์บอนให้ได้ปริมาณมาก
ปี พ.ศ. 2550
14 Synthesis of CNTs via ethanol decomposition over ball milled Fe 2O 3 coated copper sheets
15 Electrical resistivity of bulk multi walled carbon nanotubes synthesized by an infusion chemical vapor deposition method
16 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts
17 Synthesis of CNTs via ethanol decomposition over ball-milled Fe 2O 3 coated copper sheets
18 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อนเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
20 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
21 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
22 การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคเหล็กขนาดนาโนหุ้มด้วยคาร์บอน
23 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
24 Growth of CNTs on 304 stainless steel using sparked iron as a catalyst
25 Growth of carbon nanorodes on tungsten filaments of light bulbs
26 Growth of carbon nanoflowers on glass slides using sparked iron as a catalyst
ปี พ.ศ. 2548
27 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Optimum conditions for synthesis of carbon nanotubes by arc discharge method / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
28 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ
ปี พ.ศ. 2545
29 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ
30 Production and characterization of beaded nanofibers from current heating of charcoal
31 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
ปี พ.ศ. 2544
32 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสขาร์จ
ปี พ.ศ. 2540
33 การฟาบริเคทสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO ความหนาแน่นกระแสวิกฤตสูง
ปี พ.ศ. 2536
34 การวัดความจุความร้อนจำเพาะของสารตัวนำยวดยิ่ง YBa(,2)Cu(,3)O(,7-x) ในช่วง 20 ถึง 300 เคลวิน
35 การวัดความจุความร้อนจำเพาะของสารตัวนำยวดยิ่ง YBaZCu3O7-x ในช่วง 20 ถึง 300 เคลวิน / พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
36 การวัดความจุความร้อนจำเพาะของสารตัวนำยวดยิ่ง VBa2Cu3O7-x ในช่วง 20 ถึง 300 เคลวิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor array
38 Sparking deposited ZnO nanoparticles as double-layered photoelectrode in ZnO dye-sensitized solar cell
39 Surface modification of hemp fabric with sparked titanium and electrophoretically deposited CNTs for reinforced polyester composites
40 Resistance in single-walled carbon nanotube networks formed on gold nanoparticle templates