ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของไม้ผล
2 ศึกษาแนวทางการใช้จุลินทรีย์ผลิตฮอร์โมนพืชเพื่อกระตุ้นการเจริญทางรากและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช
3 การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช
4 ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การละลายฟอสเฟต และการผลิต ฮอร์โมนพืช โดยจุลินทรีย์ชอบเค็มที่ได้รับเกลือความเข้มข้นต่าง ๆ
5 การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่