ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิภพ แซ่ตั้ง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2555 1
4 2545 2
5 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2 การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
3 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ฟางข้าวเป็นฉนวนกันความร้อน.
ปี พ.ศ. 2557
4 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
5 การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
6 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ฟางข้าวเป็นฉนวนกันความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
7 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่ใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสะสมความร้อนเพื่ออบพริก
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน
9 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน