ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิบูลย์ หม่องเชย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2550 2
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาและออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลมสำหรับวัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2557
3 การสร้างชุดทดลองฝึกทักษะของนักศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
4 การติดตั้งและทดสอบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนสำหรับวัสดุท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2550
7 การเตรียมเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทองโดยวิธีการออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นเอทานอลเซนเซอร์ = Preparation of gold-doped zinc oxide nanowires by oxidation technique for ethanol sensor / พิบูลย์ หม่องเชย
8 การเตรียมเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ ที่เจือด้วยทอง โดยวิธีการออกซิเดชัน เพื่อใช้เป็นเอทานอลเซนเซอร์