ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินทอง ปินใจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงศ์พัชรา พรหมเผ่า 7
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2535 2
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับเอดส์ของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิด
ปี พ.ศ. 2554
2 ความรู้ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่เวชปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2552
3 คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพะเยา
ปี พ.ศ. 2535
4 ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ
5 ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัว ของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย