ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ อยู่มี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2548 2
8 2547 3
9 2543 1
10 2539 2
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแผ่นนาโนซิลิกาเพื่อการทำน้ำให้น้ำบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2554
2 การสร้างคอเลสเตอรอลไบโอเซนเซอร์ต้นทุนต่ำร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเครือข่ายราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1
5 การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
6 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
7 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์
8 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
9 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
10 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
ปี พ.ศ. 2548
11 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอลเจล
12 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะ ของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบต โดยวิธีพาร์เซียลซอลเจล
ปี พ.ศ. 2547
13 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก
14 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก
15 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
16 การออกแบบอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบปริมาณของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2539
17 การเตรีมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซอล-เจล
18 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีซอล-เจล / พิทักษ์ อยู่มี