ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พานิช อินต๊ะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Panich Intra 2
2 Nakorn Tippayawong 2
3 นคร ทิพยาวงศ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 2
3 2550 1
4 2546 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของอนุภาคนาโนแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม
3 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของอนุภาคนาโนแบบใช้หลักการวัดประจุไฟฟ้าสถิต
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
5 ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร / พานิช อินต๊ะ
6 ระบบการจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร