ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พันธ์ณรงค์ จันทรืแสงศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการเพิ่มศักยภาพของมันเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
2 การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดนัดและรถเร่
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการเพิ่มศักยภาพของมันเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
4 การใช้ฟิล์มแป้งทุเรียนเพื่อลดการดูดซับน้ำมันทุเรียนทอดและการเสริมแคลเซียมทุเรียนโดยการแช่ในสภาวะสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดนัดและรถเร่
6 การวิจัยเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไบโอดีเซลชุมชนตำบลท่าทอง
7 การแช่อิ่มอบแห้ง (Mangifera indica L.) ที่เหมาะสมโดยใช้สารทดแทนไบซัลไฟต์ และสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ
8 การแช่อิ่มอบแห้งมะม่วง (Mangifera indica Linn.) ที่เหมาะสมโดยใช้สารทดแทนไบซัลไฟต์และสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ
9 การเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงสำเร็จรูปจากตะไคร้(Cymbopogon citratus Stapf.) ที่ได้จากการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและแบบโฟม-แมท
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดชงดื่มจากชุมชน
11 การใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกและเนื้อแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง
12 การพัฒนาไอศกรีมลดไขมัน และพลังงานจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง [Hylocereus costaricensis] ที่มีแอคติวิตีการต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
14 โรงงานต้นแบบขนาดเล็กสำหรับการผลิตข้าวเกรียบจากผลผลิตทางการเกษตรตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก สำหรับการผลิตข้าวเกรียบจากผลผลิตทางการเกษตร ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้
17 การพัฒนาเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้
ปี พ.ศ. 2537
18 การตรึงรูปร่วมกันของเซลจุลินทรีย์สำหรับทดลองผลิตน้ำซีอิ๊ว