ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 3
3 2547 1
4 2536 1
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ
2 การจำแนกส่วนประกอบของวัตถุที่ถูกบดบัง โดยการวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2550
3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศลดความสูญเสียในการผลิตถ่านหินลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 การศึกษาแนวทางการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาหอเกียรติภูมิรถไฟ
5 ขั้นตอนวิธีการเทียบเรียงกลุ่มลำดับข้อมูลชีวภาพโดยพิจารณาความถี่ส่วนย่อยของลำดับ
ปี พ.ศ. 2547
6 การติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคลในบริเวณเปิดสภาพคงที่
ปี พ.ศ. 2536
7 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบรีเลชั่นนัล