ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธนี พงศ์สัมพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พันธนี พงศ์สัมพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2 การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการระบาดโรคมาลาเรียตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยและฤดูกาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์
6 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่เชื้อตามโครงสร้าง อายุและซีโรไทป์ของโรคไข้เลือดออก