ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี หลุ่งหม่าน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโรคพืช
ปี พ.ศ. 2560
2 คุณภาพของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
3 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำหมักชีวภาพจากผลและใบตะลิงปลิงหมักโดยแบคทีเรียแลคติก เพื่อผลิตยางก้อนถ้วย
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตและประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย