ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การออกแบบและพัฒนาวงจรแสดงสถานะการทำงานของกับดักเสิร์จในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
2 หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูงพิกัด 500 กิโลโวลท์ 200 กิโลเฮิร์ต สำหรับใช้ในการทดสอบฉนวนไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
3 การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ปี พ.ศ. 2545
4 การออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
5 การออกแบบขั้วต่อสายเคเบิลแรงดันสูงเพื่อใช้ทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วนและพลังงาน สูญเปล่าไดอิเล็กตริกของสายเคเบิล XLPE ขนาดแรงดัน 24 kV
6 การออกแบบขั้วต่อสายเคเบิลแรงดันสูง เพื่อใช้ทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วน และพลังงานสูญเปล่าไดอิเล็กตริก ของสายเคเบิล XLPE ขนาดแรงดัน 24kV