ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเทพ ปัญจรัตน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2535 1
4 2534 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินผลโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายของนักศึกษาสาขาธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ปี พ.ศ. 2535
3 ระดับการรู้สารนิเทศพลศึกษา เพื่อการออกกำลังกายของประชาชน ในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2534
4 ระดับการรู้สารนิเทศพลศึกษาเพื่อการออกกำลังกาย ของประชาชนในจังหวัดลำปาง
5 ระดับการรู้สารนิเทศพลศึกษาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดลำปาง