ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณนภา เชื้อบาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (คลัสเตอร์ทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย)
2 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (คลัสเตอร์ทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย)
3 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (คลัสเตอร์ทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย)
ปี พ.ศ. 2556
4 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี
5 การศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
6 การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาวิชาเอกบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์