ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชนก ศรีมงคล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ณ ร้านยาเภสัชกรชูศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2554
2 ประสิทธิผลของประแกรมการคัดกรองและให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในร้านยามหาวิทยาลัย สาขาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2553
3 ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์ต้นทุนค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาและประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจีพีโอเวียร์เอสหรือจีพีโอเวียร์เเซต ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Cost analysis of adverse drug reactions and
5 ต้นทุนค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา และประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจีพีโอเวียร์หรือจีพีโอเวียร์แซด ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ที่มารักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่