ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิต กิจสุบรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนากระบวนการหมักและสกัดเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยไฟบรินได้ในระดับต้นแบบ
3 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัวของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
5 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
6 การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการหมัก Bacillus subtilis เพื่อผลิตเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อย Fibrin โดยกระบวนการหมักแบบแข็งโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Dimensionless Design Factors (DDF)
ปี พ.ศ. 2552
7 การออกแบบระบบฟัซซีลอจิกในการควบคุมการหมักแบบอาหารแข็งในถังหมักแบบหมุน
8 การศึกษาและพัฒนาระบบระบายอากาศและความร้อนในถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน
9 Gamma-linolenic acid production of Mucor rouxii by solid-state fermentation using agricultural substrates
10 การพัฒนาระบบฟัซซีลอจิกในการควบคุมการหมักแบบอาหารแข็งในถังหมักแบบหมุน
ปี พ.ศ. 2551
11 การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 Gamma-linolenic acid production of Mucor rouxii by solid-state fermentation using agricultural by-products