ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิตา พงษ์ไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Panita Pongpaibool 14
2 วสันต์ ภัทรอธิคม 6
3 ฉัตรชัย จันทร์อินทร์ 5
4 อดิศักดิ์ บุษรานันท์ 4
5 Chatchai Chan-in 4
6 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 4
7 สิริกานต์ พุกกะวรรณะ 4
8 ภาสกร ประถมบุตร 3
9 ณัฏฐพล กล้าแข็ง 3
10 Adisak Busaranun 3
11 Yusheng Ji 2
12 กลิกา สุขสมบูรณ์ 2
13 Vasaka Visoottiviseth 2
14 Kalika Suksomboon 2
15 Chaodit Aswakul 2
16 Passakon Prathombutr 2
17 ไชยวัฒน์ ญาณประสพ 2
18 ทักษิณ ปัญญาอาจ 2
19 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 2
20 Buntita Pravalpruk 1
21 มารุต บูรณรัช 1
22 Orrawin Mekpiroon 1
23 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 1
24 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
25 Kantip Kiratiratanapruk 1
26 Marut Buranarach 1
27 อรวินท์ เมฆพิรุณ 1
28 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
29 Pornchai Tummarattananont 1
30 กาญจนา กาญจนสุต 1
31 Kanchana Kanchanasut 1
32 Hajime Tazaki 1
33 กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
34 Supakorn Siddhichai 1
35 Kannikar Siriwong Na Ayutaya 1
36 วัสกา วิสุทธิวิเศษ 1
37 Chaiwat Yanprasop 1
38 วัลกา วิสุทธิวิเศษ 1
39 Sirikarn Pukkawanna 1
40 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
41 Poj Tangamchit 1
42 กำธร พันธุมะผล 1
43 จุมพล เยาว์ธานี 1
44 อนุรักษ์ ภูลสวัสดิ์ 1
45 อรวรรณ ปัญญะธารา 1
46 โสภณ มงคลลักษมี 1
47 Paweena Thongman 1
48 ธีรีสา มัทวพันธุ์ 1
49 Theresa Mathawaphan 1
50 ปวีณา ทองแม้น 1
51 วิทยา นิลสกุล 1
52 Chavee Issariyapat 1
53 Koonlachat Meesublak 1
54 ศุภกร สิทธิไชย 1
55 Premnath Dubey 1
56 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 1
57 Wanlapha Sunrat 1
58 วัลภา สูญราช 1
59 ชาวีร์ อิสริยภัทร์ 1
60 Nattaya Sukityarn 1
61 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
62 เปรมนาถ ดูเบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 8
5 2550 7
6 2549 2
7 2548 5
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 DAA: Distributed Address Auto-configuration for Mobile Ad Hoc Networks
ปี พ.ศ. 2553
2 Web server anamaly detection using principle component analysis
3 PC-Nash: QoS Provisioning Framework With Path-Classification Scheme Under Nash Equilibrium
4 Load-Balanced Path Provisioning for Guaranteeing End-to-End QoS in Inter-Domain Network
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2551
6 LD2: A System for Lightweight Detection of Denial-of-Service Attacks
7 Rapid IPv6 Address Autoconfiguration for Heterogeneous Mobile Technologies
8 รายงานสภาพจราจรผ่านเว็บ (WTRAFFY)
9 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นแบบภาคสนามระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย NtopViewer
10 รายงานฉบับสมบูรณ์ระบบรายงานป้ายจราจรอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ J2ME (JTraffy)
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ ระบบรายงานสภาพจราจรผ่าน PocketPC (Pocket Traffy)
12 สถานภาพและความพร้อมใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
13 การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี Mobile IPv6
ปี พ.ศ. 2550
14 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ชนิดของข้อมูลในเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ NTOP (Network Top)
15 รายงานฉบับสมบรูณ์ระบบสำรวจระดับความติดขัดของสภาพจราจรจากภาพเคลื่อนไหวแบบตอบสนองต่อเวลาและผู้ใช้ผ่านเว็บ
16 รายงานฉบับสมบรูณ์ระบบตรวจจับการใช้งานเสาสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณ GPS ด้วยโทรศัพท์มือถือ
17 ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บนพื้นฐานของโปรแกรม ntop
18 รายงานการพัฒนาและคู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรจากสัญญาณดาวเทียมนำร่อง GPS ด้วย PDA
19 ระบบเชื่อมต่อและแจกจ่ายหมายเลข IPv6 อัตโนมัติ
20 กรอบนโยบาย IPv6
ปี พ.ศ. 2549
21 แบบจำลองพฤติกรรมการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประเทศไทย
22 ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2548
23 ความพร้อมของประเทศไทยสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ตอนที่ 3 ความพร้อมของประเทศไทย
24 คุณพร้อมหรือยังสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า: ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม
25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPv6 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
26 คุณพร้อมหรือยังสำหรับอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ตอนที่ 2 พร้อมลงมือ
27 ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 Game-theoretic approach to prevent selfish path provisioning in interdomain networks
29 A management system for software package distribution
30 Using Nagios as a groundwork for developing a better network monitoring system
31 Guaranteed service level agreements across multiple ISP networks
32 Evaluation of road traffic congestion using fuzzy techniques
33 LD2: A system for lightweight detection of denial-of-service attacks
34 Detection of hazardous driving behavior using fuzzy logic
35 An equilibrium policy for providing end-to-end service level agreements in interdomain network
36 Estimating road traffic congestion using vehicle velocity
37 Fast duplicate address detection for mobile IPv6
38 Lightweight detection of DoS attacks
39 Simple implement of home agent reliability for mobile IPv6 network
40 Classification of web-based email traffic in Thailand
41 Ensuring stability of GMPLS signaling via coordinated multi-layer recovery
42 Impacts of GMPLS on topology design and protection planning of survivable IP-over-optical networks
43 Providing end-to-end service level agreements across multiple ISP networks
44 Novel Algorithms for Dynamic Connection Provisioning with Guaranteed Service Level Agreements in IP-over-Optical Networks
45 Handling IP traffic surges via optical layer reconfiguration
46 Rapid IPv6 address autoconfiguration for heterogeneous mobile technologies
47 Road traffic estimation from multiple GPS data using incremental weighted update
48 Cell-based traffic estimation from multiple GPS-equipped cars
49 Mean travel speed estimation using GPS data without ID number on inner city road
50 Fast and robust duplicate address detection for mobile IPv6
51 Load-balanced path provisioning for guaranteeing end-to-end QoS in inter-domain networks
52 Counting NATted hosts by observing TCP/IP field behaviors
53 NEMO-based distributed mobility management
54 DAA: Distributed address auto-configuration for mobile ad hoc networks
55 Performance evaluation of IPv4/IPv6 transition mechanisms: IPv4-in-IPv6 tunneling techniques