ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 5
3 2558 1
4 2557 1
5 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมลำต้นปาล์มน้ำมันกับมูลวัว
2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็งร่วมกับทางใบปาล์มน้ำมันและเศษอาหาร
ปี พ.ศ. 2560
3 การผลิตน้ำตาลกลูโคสจากลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการย่อยด้วยเอนไซม์
4 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ปีที่ 2
5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก:กรณีศึกษาตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
6 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน:กรณีศึกษาตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
7 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ปี พ.ศ. 2558
8 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำย่อยต้นจากกับน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2557
9 การผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก