ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2551 1
4 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเพื่อผลิตชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วแบบ vertical flow หาเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax โดยใช้โมโนโคนอล แอนติบอดี ที่ผลิตโดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง : โครงการวิจัยกึ่งอุตสาหกรรม
2 การวิจัยเพื่อผลิต ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว แบบ vertical flow หาเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax โดยใช้ โมโนโคนอล แอนติบอดี ที่ผลิต โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง : โครงการวิจัยกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
3 การตรวจหาสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย ที่สามารถหยุดยั้งเชื้อมาลาเรีย ชนิด Plasmodium falciparum ที่ดื้อต่อยา Mefloquine โดยการค้นหาตัวยับยั้งเอ็นซัมย์ plasmodium falciparum Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (pGAPDH) ที่สามารถแย่งจับกับ
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการตรวจคัดกรอง โมโนโคนอล แอนติบอดี ที่สร้างต่อ Plasmodium Glyceraldehyde-3-phosphase dehydrogenase ( pGAPDH ) เพื่อ นำไปผลิตเป็น Dipstick ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย