ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาคลอเฮ็กซิดีนชนิดแผ่นผ้าเปรียบเทียบกับยาขี้ผึ้งมิวพิโรซินในการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมแบบสุ่มแบ่งชั้น ชนิดปกปิด 2 ทาง (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
2 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2545
3 การเจาะไตด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิม : อุบัติการณ์ของการตกเลือดและผลกระทบต่อผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2539
4 ความแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าครึ่งชีวิตของค่าแอนตี้แฟคเตอร์สิบแอคทีฟหลังฉีดแฟรกซิพารินเข้าหลอดเลือดดำระหว่างคนปกติอาสาสมัคร กับ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดผ่านไตเทียม ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเหล่านี้
5 ความแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าครึ่งชีวิตของค่าแอนตี้แฟคเตอร์สิบแอคทีฟหลังฉีดแฟรกซิพารินเข้าหลอดเลือดดำระหว่างคนปกติอาสาสมัครกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดผ่านไตเทียมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเหล่านี้