ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ราม รามสูต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพาหะนำโรคเขตร้อนในชุมชน
2 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีฟาจไลบรารีเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนา recombinant 3ABC based dot blot ELISA เพื่อวินิจฉัยแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย เพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
5 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีฟาจไลบรารี เพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้เทคนิคฟาจดิสเพลย์เพื่อหาเอพิโทปจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับซีโรวาร์ของเชื้อเลปโตสไปรา และเพื่อออกแบบวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส
7 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสโดยใช้เทคนิค T7 phage display
ปี พ.ศ. 2548
8 การหามิโมโทปจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับซีโรวาร์ของเชื้อเลปโตสไปรา โดยใช้เทคนิคฟาจดิสเพลย์