ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงขวัญ จิตโรภาส
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผดุงขวัญ จิตโรภาส,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันยางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด II
4 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด
6 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
7 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนายาเม็ดฟู่ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida sp. จากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2551
9 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
10 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
ปี พ.ศ. 2550
11 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนายาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida Sp. จากน้ำมันหอมระเหย
14 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
15 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหยทีทรี
16 ผลของไขที่มีต่อคุณลักษณะของเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้ม
17 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากสารสกัดผลส้าน
18 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
19 การพัฒนาแผ่นทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินท์
20 การพัฒนาตำรับเจลผสมน้ำมันไพลและสารสกัดพริกสำหรับใช้เฉพาะที่ : การเพิ่มการละลายของตำรับและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
21 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่ใช้ร่วมกับปลายข้าวเจ้าสำหรับถุงประคบร้อนและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
22 คุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟร่วมกับกรดอะซิติก